menusearch
rasanehsaz.ir

مدیریت

مدیریت
سامانه‌های نرم‌افزاری - سیستم‌ساز آریوسامانه‌های نرم‌افزاری - سیستم‌ساز آریو - ن ایجاد و مدیریت نمود و سازمان را به - ه طراحی و مدیریت فرآیندها (BPMS) بر پ - یر سامانه مدیریت قوانین (Rule Engine) - یر سامانه مدیریت دسترسی‌ها ( sec - یر سامانه مدیریت میزکار زیر سامانه مد
سیستم ساز ، گزارش ساز ، گزارش‌ساز و سیستم‌ساز آریو ، گزارش‌ساز ، آریو ، رسانه‌سازدانش ، R ، Rasanehsaz ، فرم ساز ، سامانه‌های اطلاعاتی ، نرم افزارهای کاربردی ، سامانه آریو ، داشبوردساز و هوش تجاری ، مدیریت گردش کار ، مدیریت قوانین ، مدیریت دسترسی ها ، Report Generator ، Form Generator ، BI ، فرآیندساز ، BPMS ، بهترین فرم‌ساز ، بهترین BPMS ، قوی‌ترین گزارش ‌ساز ، قوی‌ترین سیستم ساز ، هوش تجاری ، سیستم ساز آریو ، سیستم‌ساز آریو ، گزارش ساز آریو ، گزارش‌ساز آریو ، فرم‌‌‌‌‌های عملياتی ، فرآیند ساز ، ابزار قدرتمند آریو ، داشبوردساز آریو ، داشبوردساز ، داشبورد ساز ، داشبورد ساز آریو ، معرفی سیستم ساز آریو ، موشن‌گرافی معرفی سیستم‌ساز ، بخشی از امکانات و مشخصات ابزار آریو ، زیر سامانه طراحی و مدیریت فرآیندها ، زیر سامانه مدیریت قوانین ، زیر سامانه مدیریت دسترسی‌ها ، زیر سامانه مدیریت میزکار زیر سامانه مدیریت کارتابل ، چرا از سیستم ساز استفاده کنیم؟ ، چرا سیستم ساز؟ ، سیستم ساز چیست؟ ، مدیریت فرآیند کسب و کار ، مدیریت فرآیند ، کسب و کار ، BPM ،
2032 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
سامانه‌های نرم‌افزاری - گزارش‌ساز و هوش تجاری آریوسامانه‌های نرم‌افزاری - گزارش‌ساز و هوش تجاری آریو - کاربری و مدیریت ی و با هر نوع پیچیدگی - و داشبورد مدیریت ی متناسب با نیاز، توس - اشبوردهای مدیریت ی تخصیص زمان کار - ر ایجاد و مدیریت کاربران و گروه‌ - چاپی مدیریت کاربران و سطح دسترسی
رسانه ساز دانش ، سيستم ساز ، سيستم‌ساز ، BPMS ، فرم‌ساز ، بهترين فرم‌ساز ، بهترين BPMS ، قوي‌ترين سيستم ساز ، BI ، قوي‌ترين گزارش ‌ساز ، گزارش‌ساز ، گزارش ساز ، داشبوردساز و هوش تجاری ، هوش تجاري ، داشبوردساز ، مديريت قوانين ، آريو ، سيستم ساز آريو ، گزارش ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش‌ساز آريو ، فرم‌‌‌‌‌هاي عملياتي ، فرآيندساز ، فرآيند ساز ، ابزار قدرتمند آريو ، Rasanehsaz ، Form Generator ، ابزار آريو ، چرا از گزارش‌ساز استفاده می‌کنیم؟ ، انواع گزارشات و نمودار‌‌‌‌های سازمانی ، تولید گزارشات سیستم ، قدرتمندترین ابزار گزارش‌ساز و داشبوردساز پویا در کشور ، ساخت انواع گزارشات پیچیده و چند سطحی بدون محدودیت ، امکان ایجاد گزارشات چند فرآیندی و چند حوزه‌ای ، اتصال به بانک‌‌‌‌‌های OLAP ، اتصال به پایگاه‌‌‌‌‌های داده OLTP ، نمودار و داشبورد مدیریتی متناسب با نیاز ، قدرتمندترین ابزار گزارش ساز ، BPM ، مدیریت فرآیند کسب و کار ، فرآیند کسب و کار ، مدیریت فرآیند ،
1051 بازدید، یکشنبه چهارم اردیبهشت ۰۱
تماس با ماتماس با ما
سامانه قفل پاساد ، سامانه قفل پاساد ، قفل نرم افزاری ، رسانه ساز دانش ، سیستم ساز ، سیستم‌ساز ، BPMS ، فرم‌ساز ، بهترین فرم‌ساز ، بهترین BPMS ، قوی‌ترین سیستم ساز ، BI ، قوی‌ترین گزارش ‌ساز ، گزارش‌ساز ، گزارش ساز ، داشبوردساز و هوش تجاری ، هوش تجاری ، داشبوردساز ، مدیریت قوانین ، آریو ، سیستم ساز آریو ، گزارش ساز آریو ، داشبردساز آریو ، گزارش‌ساز آریو ، فرم‌‌‌‌‌های عملياتی ، فرآیندساز ، فرآیند ساز ، ابزار قدرتمند آریو ، Rasanehsaz ، Form Generator ، ابزار آریو ، نشر الکترونیک نویسا ، نویسا ، نشر مجازی ورسا ، ورسا ، نشر مجازی ، نشر مجازی الکترونیک ، کتابخانه مجازی کیمیا ، کیمیا ، کتابخانه مجازی ، سامانه مدیریت مشترکین ، مدیریت مشترکین ، سامانه آرشیو اسناد کایزن ، سامانه آرشیو اسناد ، آرشیو اسناد ، سامانه مدیریت نظرسنجی نگاه ، مدیریت نظرسنجی نگاه ، نظرسنجی نگاه ، مدیریت نظرسنجی ، سامانه برگزاری آزمون محک ، سامانه برگزاری آزمون ، محک ، اتوماسیون آزمون ارتقا و برد ، اتوماسیون آزمون ،
1223 بازدید، یکشنبه چهارم اردیبهشت ۰۱
سامانه‌های نرم‌افزاری -  سامانه مدیریت دانش و آرشیو اسناد کایزنسامانه‌های نرم‌افزاری - سامانه مدیریت دانش و آرشیو اسناد کایزن - سامانه مدیریت دانش و آرشیو اسناد کای - سامانه مدیریت دانش کایزن راهکاری ن - ت. سامانه مدیریت دانش کایزن برای گردآ - م اسوری و مدیریت دانش آشکار، بانک اسن - مع آوری و مدیریت می‌کند.
سامانه مدیریت دانش و آرشیو اسناد کایزن ، سامانه ، سامانه مدیریت ، مدیریت دانش و آرشیو اسناد کایزن ، دانش و آرشیو اسناد کایزن ، سامانه دانش و آرشیو اسناد کایزن ، اسناد کایزن ، مدیریت دانش ، مدیریت دانش ، آرشیو اسناد کایزن ، رسانه ساز دانش ، سیستم ساز ، گزارش ساز ، هوش تجاری ، نشر الکترونیک ، افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی با کایزن ، آرشیو کتب و مقالات ، گزارش و تحلیل تمامی فعالیت‌های دانشی ، شناسایی شکاف‌ها ، ایجاد کتابخانه‌های دانشی ، ثبت اسناد ، مدارک و نتایج سمینارها و کنفرانس‌ها ، برخی از کاربردهای سامانه مدیریت دانش ، آرشیو‌های سمعی بصری و چندرسانه‌ای ،
1031 بازدید، سه شنبه ششم اردیبهشت ۰۱
سامانه‌های نرم‌افزاری -  سامانه مدیریت نظرسنجی نگاهسامانه‌های نرم‌افزاری - سامانه مدیریت نظرسنجی نگاه - سامانه مدیریت نظرسنجی نگاه - فی سامانه مدیریت نظرسنجی - ر سامانه مدیریت نظرسنجی، یک سامانه ت - وب با پنل مدیریت ی قدرتمند می‌باش - ان ایجاد، مدیریت و نظارت بر نظرسنجی&z
سامانه مدیریت ، سامانه ، مدیریت ، سامانه نگاه ، سامانه تحت وب ، نگاه ، سامانه مدیریت نظرسنجی نگاه ، مدیریت نظرسنجی نگاه ، نظرسنجی نگاه ، نظرسنجی ، سامانه نظرسنجی ، مدیریت نظرسنجی ، سامانه مدیریت نظرسنجی ، تحلیل و ایجاد ، نمودارهای آماری ، بهترین نظر سنجی ، بهترین سامانه نظرسنجی ، قوی‌ترین سامانه نظرسنجی ، توسعه سیستم ، فرآیند نظرسنجی ، گزارش‌گیری ، رسانه ساز دانش ، شرکت رسانه ساز دانش ، انتشارات رسانه ساز دانش ، Rasanehsazedanesh ، پنل مدیریتی قدرتمند ، نمایش نتیجه آرا ، امکان گزارش‌گیری به دو صورت ستونی ، امکان کپی نظرسنجی ، امکان درج سوالات ، درج سوال به دو صورت تک جوابی و چند جوابی ، ذخیره تمام سؤالات و پاسخ‌ها در سامانه ، تعریف نظرسنجی برای هر پروژه ، تعریف پروژه و مدیریت ، فیلتر نظرسنجی ، وضعیت‌های نظرسنجی ، پنل قوی نظر سنجی ،
801 بازدید، سه شنبه ششم اردیبهشت ۰۱
خدمات هوش مصنوعیخدمات هوش مصنوعی - مدیریت و پیش‌بینی آلود - مدیریت و پیش‌بینی بار - مدیریت و پیش‌بینی مصرف
راه‌اندازی سامانه کوتاه مدت پیش‌بینی بار ، تحلیل داده و پیش‌بینی ، تحلیل داده و Big Data ، هوش مصنوعی و machine learning ، توسعه نرم‌افزارهای تحلیل بازارهای مالی و سهام ، توسعه پلتفرم‌های پیش‌بینی هواشناسی ، مدیریت و پیش‌بینی آلودگی هوا ، مدیریت و پیش‌بینی بار برق ، مدیریت و پیش‌بینی مصرف انرژی و سوخت ، سامانه پیش‌بینی هواشناسی ، سامانه پیش‌بینی هواشناسی چگونه است؟ ، سامانه جامع پیش‌بینی ساعتی مصرف گاز ، سامانه تحلیل و پیش‌بینی بازار‌های مالی و سهام ، سامانه تحلیل و پیش‌بینی رفتار مشتریان ، سامانه ترکیبی پیش‌بینی مصرف برق ، اولین پلتفرم بومی دانش‌بنیان پیش‌بینی بار کوتاه مدت ، پیش‌بینی بار کوتاه مدت تحت وب ،
434 بازدید، یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۰۱
کتب دانشگاهیکتب دانشگاهی - تاب همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری - ‌های مدیریت ی، مهارتی و حقوقی - ‌های مدیریت دانش - کتاب مدیریت مالی
سازمان های یادگیرنده ، استراتژی مدیریت دانش ، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری ، اولین همایش تخصصی سیستم های هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها ، ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل C4I ، پایگاه داده ، طرحواره های تصوری در اشعار کلاسیک فارسی ، فرهنگ لغات و اصطلاحات تعاون ، تقویم آموزش‌های مدیریتی ، مهارتی و حقوقی تعاونگران 1399 1400 ، تاثیر هزینه لباس مهمانی بر رضایت بدن در میان زنان اقوام لر شهرستان ممسنی ، تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر صنعت مد در شهر تهران ، رهبری اخلاقی مدیران ، سلامت سازمانی و بهره‌وری آموزشی معلمان ،
520 بازدید، یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۰۱
خدمات طراحی سایت و محتوای دیجیتالخدمات طراحی سایت و محتوای دیجیتال - مدیریت اکانت و تبلیغات در ا - نش بر روی مدیریت اکانت و تبلیغ در این - و همچنین مدیریت اکانت اینستاگرام را
طراحی و توسعه سایت در رسانه ساز دانش ، طراحی گرافیکی ظاهر سایت در رسانه ساز دانش ، سئو و بهینه سازی سایت توسط تیم مجرب شرکت رسانه ساز دانش ، انواع سایت‌های شرکتی ، شخصی ، معرفی ، فروشگاه اینترنتی ، انواع سایت‌های شرکتی ، شخصی ، معرفی ، فروشگاه اینترنتی ، انواع سایت‌های شرکتی ، شخصی ، معرفی ، فروشگاه اینترنتی ، پرتال ، بروزترین تکنولوژی‌های طراحی سایت ، بهترین خدمات جانبی طراحی سایت ، بهینه سازی سایت ، امنیت سایت ، طراحی لوگو و محتوای بصری ، خدمات هاستینگ به‌صورت کاملاً حرفه‌ای ، ریسپانسیو و سازگار با تمامی مرورگرها و نمایشگرها ، ضمانت یکساله و ده سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی محتوایی سایت ، تولید محتوای تخصصی در کلیه زمینه‌ها ، طراحی موشن گرافیک ، خدمات موشن گرافیک و انیمیشن را با بالاترین کیفیت ، تولید محتوای صوتی یا پادکست ، تولید محتوای صوتی یا پادکست با هر زبان و گویشی ، مدیریت اکانت و تبلیغات در اینستاگرام ، با کمترین هزینه سایت بسازید ، بیشترین بهره‌وری از تبلیغات در اینستاگرام ، تایپ و ورود اطلاعات ،
703 بازدید، چهارشنبه چهارم خرداد ۰۱
کاربرد و روند توسعه هوش مصنوعی در سیستم‌سازکاربرد و روند توسعه هوش مصنوعی در سیستم‌ساز - تولید را مدیریت کند و برنامه‌ری
سیستم‌ساز آریو ، مدیریت کسب و کار ، سیستم‌ساز و گزارش‌ساز BPMS ، سیستم‌ساز و گزارش‌ساز ، BPMS ، رسانه ساز دانش ، هوش تجاری آریو ، داشبوردساز ، گزارش‌ساز ، سیستم‌ساز ، آریو ، مدیریت فرآیند کسب و کار ،
77 بازدید، شنبه بیستم آبان ۰۲
اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در طراحی گزارشات نرم افزاریاهمیت کاربرد هوش مصنوعی در طراحی گزارشات نرم افزاری - های بزرگ، مدیریت و ذخیره سازی داده&zw
مدیریت فرآیند کسب و کار ، BPMS ، هوش مصنوعی ، گزارشات نرم‌افزاری ، داشبوردساز آریو ، سیستم ساز آریو ، گزارش ساز آریو ، مدیریت فرآیند ، رسانه ساز دانش ، سیستم ساز آریو ، هوش تجاری آریو ،
65 بازدید، یکشنبه بیست و یکم آبان ۰۲