انتخاب سبک نمایش :

سبک عادی سبک وسیع

سامانه مدیریت دانش و آرشیو اسناد کایزن

 

معرفی سامانه :

سامانه مدیریت دانش کایزن راهکاری نوین را برای به کارگیری مستندات و تجربیات سازمان به عنوان یک منبع ارزش ارائه می‌نماید. به طور کلی مستندات مدوّنی که در قالب اسناد در سازمان‌ها ثبت و بایگانی می‌شود، به عنوان دانش آشکار سیستم تلقی می‌شود. از سوی دیگر تجربیات نیروهای انسانی در سمت‌های مختلف، یکی دیگر از منابع دانش است که معمولاً به شکل غیر مدون و محاوره‌ای منتقل می‌شود و به دانش پنهان موسوم است. سامانه مدیریت دانش کایزن برای گردآوری و مدیریت دانش آشکار، بانک اسناد را در نظر گرفته است و دانش پنهان سیستم را در یک فضای همفکری و در قالب انجمن ها و اتاق های گفتگو جمع‌آوری و مدیریت می‌کند.

الزامات استقرار سامانه مدیریت دانش و آرشیو اطلاعات در سازمان عبارتند از

 • استمرار رشد سازمانی و عدم ایجاد انقطاع مکرر در فرآیند تعالی
 • افزایش انعطاف پذیری سازمانی در ایجاد تحول سریع، جهت انطباق به موقع و مناسب با شرایط متغیر محیطی
 • افزایش نوآوری سازمانی و در نتیجه ارتقاء توان رقابتی سازمان
 • رشد انگیزش عمومی کارکنان سازمان به دلیل قرار گرفتن در محیطی پویا و یادگیرنده
 • همسویی با تحولات کلان اقتصاد جهانی در راستای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌محور
 • توسعه سرمایه‌های فکری سازمان به خصوص سرمایه‌های انسانی
 • افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار
 • هدایت فرآیندهای فکری سازمان به سوی تحقق سیستماتیک (به خصوص اخذ تصمیمات به صورت سیستماتیک)
 • افزایش بهره‌وری سازمانی در بکارگیری دانش موجود (حداکثر استفاده از دانش سازمانی)
 • تسلط بر دانش سازمانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی
 • جلوگیری از ریزش دانش سازمانی با از دست دادن نیروی انسانی سازمان (بازنشستگی، اخراج، ترک خدمت، فوت، ...)
 • پاسخگویی و انطباق طبیعی و غیرقابل انکار با شرایط نوین حاکم بر فضای کسب و کار که در آن سازمان ها ناگزیر به رقابت بر مبنای دانش هستند.
 • افزایش توان سازمان در مهار و بکارگیری دانش سازمانی، به خصوص دانش پنهان سازمانی که در حین فعالیت روزمره و تجارب متعدد سازمانی در ذهن افراد ایجاد می شود و متأسفانه اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد.
 • تحول در رویکرد و تغییر پارادایم حاکم بر ارزیابی و اندازه‌گيري عملکرد سازمان ها و کمرنگ شدن معیارهای مالی و تأکید روزافزون بر سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمانی
 • دانش محوری در حرکت های استراتژیک سازمان ها
 • ویژگی های خاص این منبع جديد (دانش): دانش منبعی پایان‌ ناپذیر و نامحدود است، استفاده از این منبع تنها موجب کاهش آن نمی شود بلکه بر آن می‌افزاید، انتقال آن به دیگران موجب کاهش آن نمی شود.
 • هدفمند ساختن فعالیت های مربوط به شناسایی، ایجاد، کسب، ذخیره سازی، تشریک، بکارگیری، بهنگام‌سازی دانش سازمان، مطابق نیازهای واقعی فرآیندهای سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد کلی سازمان
 • ضعف مدل های مالی در بیان دینامیک دانش سازمانی و در نتیجه معطوف شدن توجهات بر توسعه مدل های جدید دینامیک دانش سازمانی
 • ناتوانی سیستم های مدیریت اطلاعات در پاسخگویی به نیازهای سازمانی (به دلیل بی توجهی به دانش پنهان سازمان ها)
 • توسعه غیر کارآمد و حتی بی‌هدف فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و اتلاف سرمایه‌های سازمانی بدلیل سرمایه‌گذاری های بی هدف
 • تغييرات سريع بازار و لزوم واكنش سريع سازمان ها
 • گسترش انفجاری دانش بشری
 • تغيير پارادايم در نگرش سازمان ها نسبت به منابع

 

برخی از امکانات سامانه مدیریت دانش و آرشیو اطلاعات و اسناد کایزن عبارتند از: 

 1. ثبت و مدیریت دانش فردی
 2. تعریف نامحدود مخازن دانش در سازمان
 3. ثبت و مدیریت تجربه ها و ایده ها
 4. ثبت اسناد و مدارک دانشی و بررسی، تایید و بازنگری آن ها
 5. ثبت و مدیریت اسناد محصولات و خدمات، اسناد پروژه ها، اسناد اداری و...
 6. تعریف و مدیریت فرآیند ارزیابی تجربیات، ایده ها و ...
 7. تعریف و مدیریت ارزیابی دانشی
 8. امتیاز دهی به دانش های ثبت شده شامل ایده ها و تجربه ها و ...
 9. بارگذاری و ثبت فیلم و اسناد آموزشی
 10. امکان گفتگو در خصوص موضوعی خاص و ثبت دانش و نتایج حاصل از گفتگو
 11. درج مباحت دانشی و حل مسائل در حوزه های مختلف
 12. ثبت اسناد، مدارک و نتایج سمینارها و کنفرانس ها به صورت مکانیزه و طبقه بندی شده
 13. ایجاد کتابخانه های دانشی بصورت طبقه بندی شده و ساختارمند
 14. انواع جستجو در اطلاعات و اسناد دانشی ثبت شده
 15. امکان تعریف قوانین جستجوی پیشرفته با قابلیت ارائه پیشنهاد موارد مشابه برروی اطلاعات ثبت شده
 16. ارائه آمار اطلاعات و دانش های ثبت شده، ارزیابی شده و ...
 17. گزارشات مدیریتی و پویا از مخازن دانش سازمانی و آرشیو اطلاعات سازمان

برخی از کاربردهای  سامانه مدیریت دانش و آرشیو اطلاعات و اسناد کایزن عبارتند از

 1. آرشیو و مدیریت دانش فردی، ثبت و مدیریت تجربه ها و ایده ها و...
 2. آرشیو و مدیریت اسناد مکتوب، پرونده ها، نامه ها، گزارشات و...
 3. ثبت اسناد و مدارک دانشی و بررسی، تایید و بازنگری آن ها
 4. ثبت و مدیریت اسناد محصولات و خدمات، اسناد پروژه ها، اسناد اداری و...
 5. ایجاد آرشیو های سمعی بصری و چند رسانه ای
 6. بارگذاری و ثبت فیلم و اسناد آموزشی
 7. امتیاز دهی به دانش های ثبت شده شامل ایده ها و تجربه ها و ...
 8. ثبت اسناد، مدارک و نتایج سمینارها و کنفرانس ها به صورت مکانیزه و طبقه بندی شده
 9. ایجاد کتابخانه های دانشی بصورت طبقه بندی شده و ساختارمند
 10. ایجاد آرشیو کتب و مقالات، نشریات، پژوهش ها و... 

برخی از مزایای  سامانه مدیریت دانش و آرشیو اطلاعات و اسناد کایزن عبارتند از: 

 • کسب و حفظ دارایی‌های فکری.
 • ایجاد یک بانک دانش سازمانی قابل جستجو.
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری سازمانی.
 • تشویق کار تیمی.
 • شناسایی شکاف‌ها در دانش سازمانی.
 • کاهش زمان آموزش کارکنان (کوتاه‌سازی منحنی یادگیری).
 • بهینه‌سازی بازیابی منابع دانشی.
 • اطمینان از ارزش و اعتبار دانش‌ها.
 • آگاهی از میزان اثربخشی دانش‌ها در سازمان.
 • افزایش انگیزه مشارکت در فعالیت‌های مدیریت دانش.
 • گزارش و تحلیل تمامی فعالیت‌های دانشی انجام شده در نرم‌افزار

شمای کلی سامانه مدیریت دانش