انتخاب سبک نمایش :

سبک عادی سبک وسیع

ابزار کیمیاگر

جاگاه کیمیاگر در عرصه تجارت الکترونیک

کیمیاگر ابزاریست جهت ایجاد زیر ساخت نرم افزاری و اتصال بین خریدار، فروشنده و نهادهای خارجی مرتبط از جمله سیستم بانکداری و حمل و نقل

مهمترین سیستم های درون ساخت کیمیاگر در زیر بیان شده اند:

1- سیستم مدیریت محصولات

2- سیستم مدیریت سفارشات

3- سیستم مدیریت پرداخت

4- سیستم مدیریت حمل ونقل

5- سیستم مدیریت کاربران

هریک از این سیستم ها با هدف برآوردن یکی از نیازهای تجارت واقعی طراحی و در سیستم تعبیه شده اند. هدف نهایی ما برآوردن تمامی نیازهای تجارت واقعی در هر دوجنبه B2C(مشتری با تاجر) و B2B (تاجر با تاجر) می باشد.

مهم

کیمیاگر صرفا سیستمی جهت خرید آنلاین نمی باشد. شما با استفاده از این سیستم و تغییر در تنظیمات می تواند فروش آنلاین را به سیستم سفارش آفلاین تبدیل کنید و یا حتی در صورت نیاز سفارش آفلاین و فروش آنلاین را تواما ذاشته باشید.

کیمیاگر حتی می تواند به عنوان کاتلوگ الکترونیکی محصولات شما بدون امکان سفارش یا خرید مورد استفاده قرار گیرد. سیستم از امکانات بسیار پیشرفته ای در زمینه مدیریت محصولات برخوردار است.

سیستم علاوه بر ایجاد زیر ساخت نرم افزاری در سمت خریدار / فروشنده، روابط را نیز در خرید و فروش اینترنتی با نهادهای خارجی از جمله پست و بانک برقرار می کند.

خلاصه ای از امکانات کیمیاگر

سیستم پرداخت

سیستم حمل ونقل

سیستم سفارشات

سیستم مدیریت غرفه ها (بخش ها)

سیستم مدیریت محصولات / انبار

سیستم مدیریت کاربران

سیستم مدیریت اخبار

طراحی / قالبندی / سیستم مدیریت فایل ها

امنیت سیستم

و .......