انتخاب سبک نمایش :

سبک عادی سبک وسیع

جوایز و افتخارات:

  • برگزیده دومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در بخش ابزارهای تولید محتوا

  • مقام اول چهارمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال دربخش ابزار توسعه محتوای تلفن همراه

  • برگزیده یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی برای نویسا موبایل

  • گواهینامه تاییده فنی طرح ازسازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران

  • لوح محصول نوآورانه دومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال

  • تندیس تعالی گران روابط عمومی از اولین همایش بین الملی روابط عمومی2

  • دیپلم افتخاراولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال

  • تائیدیه ازمعاونت فناوری ارتباطات و اطلاعات آموزشی وزارت آموزش وپرورش

  • تقدیرنامه ازمراکز و مؤسسات متعدد دولتی و غیر دولتی گردیده است.

  • مقام اول دومین جشنواره دستاوردهای رایانه‌ای کشوردر بخش زیر ساخت الکترونیک