menusearch
rasanehsaz.ir

مقالات سیستم ساز آریو شرکت رسانه ساز دانش

مدیریت فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار چیست؟ مدیریت فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار چیست؟ مدیریت فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار (BPM) یک روش منظم و سیستماتیک برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستند سازی، اندازه گیری و نظارت بر فرآیند‌‌‌‌های خودکارسازی شده و خودکارسازی نشده به منظور دستیابی به نتایج و اهداف سازمان است و همچنین موجب می‌شود که سازمان ها و بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی بتوانند فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار خود را با سیاست‌‌‌‌های سازمان تطبیق دهند. سه شنبه چهاردهم تیر ۰۱ مقایسه نرم افزار BPMS بیزاجی با سیستم ساز آریو؟ مقایسه نرم افزار BPMS بیزاجی با سیستم ساز آریو؟ ما در پی آن نیستیم تا قابلیت‌‌‌‌‌های نرم افزار BPMS بیزاجی را انکار کنیم، اما نرم افزار بیزاجی را حتی اگر با لایسنس هم تهیه کنید برای سازمان‌‌‌‌‌های ایرانی مناسب نیست (در بالا برخی از نظرات کاربران در سایر کشورها که از نسخۀ لایسنس دار بیزاجی هم استفاده کردند دربارۀ معایب و نقاط ضعف بیزاجی بیان شد). مواردی از قبیل فرهنگ سازمانی، گواهینامه‌‌‌‌‌های امنیتی، نوع فرایندها و نیاز‌‌‌‌های مشتریان ….. از یک نرم افزار BPMS در هر کشوری با سایر کشورها، متفاوت است. بنابراین استفاده از یک نرم افزار سیستم ساز ایرانی بومی و دانش بینان که BPMS را بعنوان یک زیر سامانه در خود داشته باشد، مانند سیستم ساز آریو یک الزام و انتخاب مدبرانه است. سه شنبه دهم خرداد ۰۱ چطور گلوگاه‌ها را در فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار را شناسایی کنیم؟ چطور گلوگاه‌ها را در فرآیند‌‌‌‌های کسب و کار را شناسایی کنیم؟ یک گلوگاه می‌تواند باعث کاهش درآمد سازمان و یا افزایش هزینه‌‌‌‌های سربار سازمان و یا کسب و کار ما گردد. پس بهتر است گلوگاه ها را شناساسی کنیم و یا آنها را برطرف کنیم و قیف را از بین ببریم و یا اینکه آن را بهبود ببخشیم تا اثر منفی کمتری در عملکرد کل فرآیند داشته باشند. چهارشنبه چهارم خرداد ۰۱